Bierfestival Apeldoorn

Welkom

Het Internationaal Bierfestival vaart een andere koers…

Vorig jaar heeft Stichting 100Plus events het concept van het iconische evenement Het Internationaal Bierfestival overgenomen. Het evenement vindt volgens traditie plaats op de eerste zondag in september op het Marktplein in Apeldoorn. Het festival heeft in de afgelopen jaren elf edities gekend en zou vanwege strengere regelgeving, hogere organisatiekosten en nog verdere versobering van subsidiegelden niet langer te kunnen voortbestaan. De voormalige organisator Stichting Bruisend Apeldoorn zag zich genoodzaakt de organisatie van dit evenement te beëindigen. Ook dit jaar is het financieel niet haalbaar om het festival met respect voor de trouwe bezoekers en brouwers te realiseren.

In eerste instantie was het de bedoeling dat het beproefde en succesvolle concept zou blijven bestaan. In basis is het festival bedoeld om bierliefhebbers kennis te laten maken met pareltjes van speciaal-bieren die in veel gevallen door kleinschalige (vaak hobbymatige) bierbrouwers met liefde voor bier en zonder winstoogmerk zijn gebrouwen. Deze brouwers komen vanuit heel Nederland of uit de omringende landen om op eigen kosten promotie te maken voor hun “meesterwerken” bij ware liefhebbers. Het evenement heeft dan ook voornamelijk een sociaal karakter en draagt bij aan de promotie van “gezellig Apeldoorn”, evenementenstad. Gemeente Apeldoorn heeft zich bereid verklaard een financiële compensatie in de vorm van subsidie te verlenen, waarbij wordt benadrukt dat het festival zich in de toekomst (meer) zelfstandig moet bedruipen. Het aangeboden bedrag is minder dan de helft van de subsidie in die in het verleden aan de voormalige organisatie is verstrekt en is dus bij lange na niet toereikend om de financiële tekorten aan te vullen.

Om in Apeldoorn het evenement financieel sluitend te krijgen zouden essentiële onderdelen van het evenement moeten worden herzien. Dit zou betekenen dat brouwers een hoger bedrag moeten betalen voor een standplaats, dat de prijs van consumpties zou moeten worden verhoogd en dat er door bezoekers entree betaald zou moeten worden om het terrein te betreden. Deze maatregelen hebben als gevolg dat het aantal bezoekers en het aantal brouwers afneemt en dat alleen grotere brouwerijen met een evenredig marketingbudget nog in de gelegenheid zijn om hun bieren te presenteren. Het evenement wordt dan kleinschaliger van opzet, waardoor er ook een alternatief voor het zo geliefde centrale Marktplein gezocht zou moeten worden. De bron voor de populariteit en het bestaansrecht van het festival is daarmee weggenomen. De organisatie vindt het dan ook niet verantwoord om de brouwers en bezoekers die al elf jaar trouw de basis van het festival vormen deze extra kosten te presenteren. Dit jaar zal dan ook het Internationaal Bierfestival niet in Apeldoorn plaatsvinden.

Stichting 100 Plus events heeft er nu voor gekozen om met het concept een meer faciliterende rol te gaan vervullen voor bierfestivals die gedurende het jaar in/op diverse plaatsen in heel Nederland georganiseerd worden. Voor de toekomst sluit de organisatie mogelijkheden voor een dergelijk evenement in Apeldoorn niet uit.  Alle eventuele ontwikkelingen daaromtrent zijn te volgen op de FaceBook-pagina of www.bierfestivalapeldoorn.nl

Deelnemers die zich inmiddels hebben aangemeld voor het Internationaal Bierfestival in Apeldoorn worden persoonlijk in kennis gesteld van dit besluit. Organisatoren die gebruik willen maken van de faciliteiten van Het Internationaal Bierfestival kunnen hierover contact opnemen met de organisatie via het emailadres: info@bierfestivalapeldoorn.nl

Laat een reactie achter